Отримання даних

  • Apollo: Легкий для налаштування і використання GraphQL клієнт.
  • Axios: HTTP-клієнт на основі Promise для браузера та Node.js.
  • Relay Modern - JavaScript фреймворк для побудови керованих React застосунків.
  • Request: Спрощений HTTP-клієнт для запиту данних.
  • Superagent: Легка “ізоморфна” бібліотека для AJAX-запитів.