Умовний рендеринг

React дозволяє розподілити логіку на окремі компоненти. Ці компоненти можна показувати або ховати в залежності від поточного стану додатку.

Умовний рендеринг у React працює так само, як і умовні вирази працюють в JavaScript. Іноді потрібно пояснити React, як стан впливає на те, які компоненти треба сховати, а які — відрендерити, та як саме. Для цього використовуйте умовний оператор JavaScript, або вирази подібні до if.

Розглянемо два компоненти:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>З поверненням!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Зареєструйтеся, будь-ласка.</h1>;
}

Ми створимо компонент Greeting, який відображає один з цих компонентів у залежності від того, чи користувач ввійшов до сайту:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
ReactDOM.render(
 // Спробуйте замінити значення isLoggedIn на true та подивіться на ефект.
 <Greeting isLoggedIn={false} />, document.getElementById('root'));

Спробувати на CodePen

У цьому прикладі різне вітання відрендериться в залежності від значення пропу isLoggedIn.

Змінні-елементи

Ви можете використовувати змінні для того, щоб зберігати елементи React. Це допоможе вам умовно рендерити лише частину компонента, в той час, як інша частина компонента залишається незмінною.

Розглянемо ще два компоненти, що представляють кнопки Увійти(Login) та Вийти (Logout)

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Увійти
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Вийти
  </button>
 );
}

У наступному прикладі ми створимо компонент зі станом під назвою LoginControl.

Він відрендерить <LoginButton />, або <LogoutButton /> в залежності від поточного стану. Він також відрендерить <Greeting /> з минулого прикладу:

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <LoginControl />,
 document.getElementById('root')
);

Спробувати на CodePen

Незважаючи на те, що оголошення змінної та використання if-виразів для умовного рендерингу є гарним варіантом, але іноді хочеться коротший синтаксис. Для цього існують декілька інших способів для написання умов прямо в JSX, які ми розглянемо нижче.

Вбудовані умови if з логічним оператором &&

Ви можете вставляти будь-який вираз у JSX, охопивши його фігурними дужками. Це правило поширюється і на логічний оператор && JavaScript, яким можна зручно вставити елемент в залежності від умови:

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Доброго дня!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     У вас {unreadMessages.length} непрочитаних повідомлень.    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

Спробувати на CodePen

Цей приклад працює коректно, тому що в JavaScript вираз true && expression завжди обчислюється як expression, а вираз false && expression — як false.

Отже, якщо умова правдива (true), то елемент, який йде безпосередньо після &&, з’явиться у виводі. Якщо ж умова помилкова (false), React проігнорує та пропустить його.

Вбудовані умови if-else з тернарним оператором

Іншим методом для умовного рендерингу елементів є використання тернарного оператора condition ? true : false.

У наступному прикладі ми використаємо цей метод для того, щоб відрендерити маленький шматочок тексту.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   Користувач <b>{isLoggedIn ? 'зараз' : 'не'}</b> на сайті.  </div>
 );
}

Цей метод також можна використувати для більших виразів, але це може зробити код менш очевидним:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn    ? <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
    : <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />   }
  </div> );
}

Як у JavaScript, так і в React вибір синтаксису залежить від ваших уподобань і прийнятого у вашій команді стилю. Також пам’ятайте, що якщо якась умова стає занадто складною, можливо прийшов час вилучити частину коду в окремий компонент.

Запобігання рендерингу компонента

Зрідка може виникнути потреба в тому, щоб дозволити компоненту сховати себе, навіть якщо він вже був відрендереним іншим компонентом. Для цього поверніть null замість того, що зазвичай йде на рендеринг.

У наступному прикладі, <WarningBanner /> буде відрендерено в залежності від значення пропу warn. Якщо значення пропу false, тоді компонент нічого не рендерить:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Попередження!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Сховати' : 'Показати'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

Спробувати на CodePen

Повернення null із методу render ніяк не впливає на спрацювання методів життєвого циклу компонента. Наприклад, componentDidUpdate все одно буде викликаний.