Портали

Портали дозволяють рендерити дочірні елементи в DOM-вузол, який знаходиться за межами DOM-ієрархії батьківського компонента.

ReactDOM.createPortal(child, container)

Перший аргумент (child) — це будь-який React-компонент, який може бути відрендерений, такий як елемент, строка або фрагмент. Другий аргумент (container) — це DOM-елемент.

Застосування

Зазвичай, коли ви повертаєте елемент з рендер-методу компонента, він монтується в DOM як дочірній елемент найближчого батьківського вузла:

render() {
 // React монтує новий div і рендерить в нього дочірні елементи
 return (
  <div>   {this.props.children}
  </div> );
}

Однак іноді потрібно помістити дочірній елемент в інше місце в DOM:

render() {
 // React *не* створює новий div. Він рендерить дочірні елементи в `domNode`.
 // `domNode` — це будь-який валідний DOM-вузол, що знаходиться в будь-якому місці в DOM.
 return ReactDOM.createPortal(
  this.props.children,
  domNode );
}

Типовий випадок застосування порталів — коли в батьківському компоненті задані стилі overflow: hidden або z-index, але вам потрібно щоб дочірній елемент візуально виходив за рамки свого контейнера. Наприклад, діалоги, спливаючі картки та спливаючі підказки.

Примітка:

При роботі з порталами пам’ятайте, що потрібно приділити увагу управлінню фокусом за допомогою клавіатури.

Для модальних діалогів переконайтеся, що будь-який користувач буде здатний взаємодіяти з ними, слідуючи практикам розробки модальних вікон WAI-ARIA.

Спробувати на CodePen

Спливання подій через портали

Як вже було сказано, портал може перебувати в будь-якому місці DOM-дерева. Незважаючи на це, у всіх інших аспектах він поводиться як звичайний React-компонент. Такі можливості, як контекст, працюють звичним чином, навіть якщо нащадок є порталом, оскільки сам портал все ще знаходиться в React-дереві, незважаючи на його розташування в DOM-дереві.

Так само працює і спливання подій. Подія, згенерована зсередини порталу, буде поширюватися до батьків, що містяться у React-дереві, навіть якщо ці елементи не є батьківськими в DOM-дереві. Припустимо, що є наступна HTML-структура:

<html>
 <body>
  <div id="app-root"></div>
  <div id="modal-root"></div>
 </body>
</html>

Батьківський компонент в #app-root зможе зловити неперехоплену спливаючу подію з сусіднього вузла #modal-root.

// Це два сусідніх контейнера в DOM
const appRoot = document.getElementById('app-root');
const modalRoot = document.getElementById('modal-root');

class Modal extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.el = document.createElement('div');
 }

 componentDidMount() {
  // Елемент порталу додається в DOM-дерево після того, як
  // дочірні компоненти Modal будуть змонтовані, а це означає,
  // що дочірні компоненти будуть монтуватися на окремому DOM-вузлі.
  // Якщо дочірній компонент повинен бути приєднаний до DOM-дерева
  // відразу при підключенні, наприклад, для вимірювань DOM-вузла
  // або виклику в дочірньому елементі 'autoFocus', додайте в компонент Modal
  // стан і рендеріть дочірні елементи тільки тоді, коли
  // компонент Modal вже вставлений в DOM-дерево.
  modalRoot.appendChild(this.el);
 }

 componentWillUnmount() {
  modalRoot.removeChild(this.el);
 }

 render() {
  return ReactDOM.createPortal(   this.props.children,   this.el  ); }
}

class Parent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {clicks: 0};
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {  // Ця функція буде викликана при натисканні на кнопку в компоненті Child  // і оновить стан компонента Parent, незважаючи на те,  // що кнопка не є прямим нащадком в DOM.  this.setState(state => ({   clicks: state.clicks + 1  })); }
 render() {
  return (
   <div onClick={this.handleClick}>    <p>Кількість натискань: {this.state.clicks}</p>
    <p>
     Відкрийте DevTools браузера,
     щоб переконатися, що кнопка
     не є нащадком блоку div
     з обробником onClick.
    </p>
    <Modal>     <Child />    </Modal>   </div>
  );
 }
}

function Child() {
 // Подія натискання на цю кнопку буде спливати вгору до батьківського елемента, // тому що не визначено атрибут "onClick" return (
  <div className="modal">
   <button>Натисніть</button>  </div>
 );
}

ReactDOM.render(<Parent />, appRoot);

Спробувати на CodePen

Перехоплення подій, що спливають від порталу до батьківського компоненту, дозволяє створювати абстракції, що не спроектовані спеціально під портали. Наприклад, ви відрендерили компонент <Modal />. Тоді його події можуть бути перехоплені батьківським компонентом, незалежно від того, чи був <Modal /> реалізований з використанням порталів чи без них.