Перевірка типів за допомогою PropTypes

Примітка:

React.PropTypes переміщено в інший пакет починаючи з React версії 15.5. Будь-ласка надалі замість нього використовуйте бібліотеку prop-types.

Ми надаємо codemod-скрипт для автоматизації міграції коду.

По мірі зростання вашого додатку, ви зможете піймати багато помилок з перевіркою типів. Для деяких додатків ви можете використовувати розширення JavaScript, такі як Flow чи TypeScript, щоб перевірити типи у всьому додатку. Але, навіть якщо ви ними не користуєтесь, React надає вбудовані можливості перевірки типів. Для виконання перевірки типів пропсів ви можете присвоїти спеціальну властивість propTypes компоненту:

import PropTypes from 'prop-types';

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>Привіт, {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

Greeting.propTypes = {
 name: PropTypes.string
};

PropTypes експортує ряд валідаторів, які можуть бути використані щоб впевнитись, що ви отримали вірні дані. В наведеному вище прикладі ми використовуємо PropTypes.string. Якщо якийсь проп отримає невірне значення, в консолі JavaScript буде показано попередження. З міркувань продуктивності propTypes перевіряються лише в режимі розробки.

PropTypes

Приклад використання наявних валідаторів:

import PropTypes from 'prop-types';

MyComponent.propTypes = {
 // Ви можете оголосити, що проп має вказаний JS-тип.
 // Ці типи за замовчуванням дозволяють відсутність значення.
 optionalArray: PropTypes.array,
 optionalBool: PropTypes.bool,
 optionalFunc: PropTypes.func,
 optionalNumber: PropTypes.number,
 optionalObject: PropTypes.object,
 optionalString: PropTypes.string,
 optionalSymbol: PropTypes.symbol,

 // Все, що може бути відрендерено: числа, рядки, елементи чи
 // масив (або фрагмент), що містить вищезгадані типи.
 optionalNode: PropTypes.node,

 // React-елемент.
 optionalElement: PropTypes.element,

 // Тип React-елемента (тобто MyComponent).
 optionalElementType: PropTypes.elementType,

 // Ви можете вказати, що проп має бути екземпляром вказаного класу.
 // Для перевірки буде використано оператор instanceof.
 optionalMessage: PropTypes.instanceOf(Message),

 // Ви можете впевнитись, що проп може мати тільки певні значення
 // за допомогою перерахування.
 optionalEnum: PropTypes.oneOf(['News', 'Photos']),

 // Об'єкт одного з перерахованих типів
 optionalUnion: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.string,
  PropTypes.number,
  PropTypes.instanceOf(Message)
 ]),

 // Масив елементів певного типу
 optionalArrayOf: PropTypes.arrayOf(PropTypes.number),

 // Об'єкт з властивостями вказаного типу
 optionalObjectOf: PropTypes.objectOf(PropTypes.number),

 // Об'єкт вказаної форми
 optionalObjectWithShape: PropTypes.shape({
  color: PropTypes.string,
  fontSize: PropTypes.number
 }),
 
 // An object with warnings on extra properties
 optionalObjectWithStrictShape: PropTypes.exact({
  name: PropTypes.string,
  quantity: PropTypes.number
 }),  

 // Ви можете додати `isRequired` після будь-якого з наведених вище типів.
 // В цьому випадку буде показано попередження, якщо проп не надано.
 requiredFunc: PropTypes.func.isRequired,

 // Значення будь-якого типу
 requiredAny: PropTypes.any.isRequired,

 // Ви також можете вказати власну функцію-валідатор. Вона повинна повернути об'єкт
 // Error, якщо валідація не пройшла. Не викликайте `console.warn` і не генеруйте виняткову
 // ситуацію, так як це не працюватиме всередині конструкції `oneOfType`.
 customProp: function(props, propName, componentName) {
  if (!/matchme/.test(props[propName])) {
   return new Error(
    'Проп `' + propName + '` переданий компоненту ' +
    ' `' + componentName + '` має невірне значення.'
   );
  }
 },

 // Ви також можете вказати власну функцію-валідатор для `arrayOf` та `objectOf`.
 // Вона повинна повернути об'єкт Error, якщо валідація не пройшла.
 // Вказана функція буде викликана для кожного ключа об'єкта або індексу масиву.
 // Першим аргументом у функцію-валідатор буде передано сам об'єкт або масив,
 // а другим — ключ/індекс поточного елементу.
 customArrayProp: PropTypes.arrayOf(function(propValue, key, componentName, location, propFullName) {
  if (!/matchme/.test(propValue[key])) {
   return new Error(
    'Проп `' + propFullName + '` переданий компоненту ' +
    ' `' + componentName + '` має невірне значення.'
   );
  }
 })
};

Вимога єдиного дочірнього елемента

З PropTypes.element ви можете вказати, що лише один елемент може бути переданий компоненту в якості дочірнього.

import PropTypes from 'prop-types';

class MyComponent extends React.Component {
 render() {
  // Це повинен бути саме один елемент бо інакше з'явиться попередження.
  const children = this.props.children;
  return (
   <div>
    {children}
   </div>
  );
 }
}

MyComponent.propTypes = {
 children: PropTypes.element.isRequired
};

Значення пропсів за замовчуванням

Ви можете задати значення за замовчуванням для ваших пропсів присвоївши спеціальну властивість defaultProps:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return (
   <h1>Привіт, {this.props.name}</h1>
  );
 }
}

// Задає значення пропсів за замовчуванням:
Greeting.defaultProps = {
 name: 'Незнайомець'
};

// Рендерить "Привіт, Незнайомець":
ReactDOM.render(
 <Greeting />,
 document.getElementById('example')
);

Якщо ви використовуєте Babel-плагін для трансформації коду transform-class-properties, то ви можете задати defaultProps як статичну властивість класу React-компонента. Цей синтаксис ще поки не затверджено і він буде потребувати кроку компіляції для того, щоб ваш компонент працював у браузері. Щоб дізнатись більше, дивіться пропозицію про поля класу.

class Greeting extends React.Component {
 static defaultProps = {
  name: 'Незнайомець'
 }

 render() {
  return (
   <div>Привіт, {this.props.name}</div>
  )
 }
}

Властивість defaultProps гарантує, що this.props.name матиме значення, навіть якщо воно не було задане батьківським компонентом. Перевірка типів propTypes відбувається після застосування defaultProps, тобто вона також буде застосована для defaultProps.