Створення користувацьких хуків

Хуки — це новинка в React 16.8. Вони дозволяють вам використовувати стан та інші можливості React без написання класу.

Створення власних хуків дозволить вам винести логіку компонента у функції, придатні для повторного використання.

Коли ми розглядали використання хука ефекту, ми бачили цей компонент з додатку чату, який відображає повідомлення про те, чи знаходиться наш друг у мережі:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendStatus(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 if (isOnline === null) {
  return 'Завантаження...';
 }
 return isOnline ? 'В мережі' : 'Не в мережі';
}

Скажімо, що в нашому додатку чату також є список контактів і ми хочемо відобразити зеленим кольором імена користувачів, які знаходяться в мережі. Ми б могли скопіювати і вставити наведену вище логіку в наш компонент FriendListItem, але це не найкращий варіант:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendListItem(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Замість цього ми б хотіли, щоб FriendStatus і FriendListItem розділяли цю логіку.

Інколи треба повторно використовувати однакову логіку стану в декількох компонентах. Традиційно використовувалися два підходи: компоненти вищого порядку та рендер-пропси. Зараз ми побачимо, як за допомогою хуків вирішити багато схожих проблем без додавання непотрібних компонентів у дерево.

Виокремлення користувацького хука

Коли ми хочемо, щоб дві функції JavaScript розділяли спільну логіку, ми виокремлюємо її в третю функцію. Компоненти та хуки є функціями, а тому це правило працює і для них!

Користувацький хук — це JavaScript-функція, ім’я якої починається з ”use”, і яка може викликати інші хуки. Наприклад, useFriendStatus нижче — наш перший користувацький хук:

import { useState, useEffect } from 'react';

function useFriendStatus(friendID) { const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useEffect(() => {
  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Тут немає нічого нового — логіка повністю скопійована з компонентів вище. Так само як і в компонентах, ви маєте впевнитись, що не використовуєте хуки в межах умовних операторів і викликаєте їх на верхньому рівні вашого власного хука.

На відміну від React-компонента, користувацький хук не повинен мати особливої сигнатури. Ми можемо вирішувати, що він прийматиме як аргументи, яке значення він буде повертати і чи буде повертати його взагалі. Іншими словами, все як для звичайної функції. Ім’я функції-хука варто завжди починати з use, щоб ви могли відразу розпізнати, що для неї виконуються правила хуків.

Метою нашого useFriendStatus хука є підписка на статус друга. Саме тому він приймає friendID у якості аргумента та повертає статус друга в мережі:

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 // ...

 return isOnline;
}

Тепер давайте поглянемо, як ми можемо використовувати наш користувацький хук.

Використання користувацького хука

Спочатку нашою метою було усунення повторної логіки з компонентів FriendStatus і FriendListItem. Кожен з них хоче знати, чи знаходиться друг у мережі.

Тепер, коли ми виокремили цю логіку в хук useFriendStatus, ми можемо просто використати його:

function FriendStatus(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 if (isOnline === null) {
  return 'Завантаження...';
 }
 return isOnline ? 'В мережі' : 'Не в мережі';
}
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Чи є цей код еквівалентним початковим прикладам? Так, він працює абсолютно таким самим чином. Придивіться ближче і ви побачите, що ми не внесли ніяких змін у логіку. Все, що ми зробили, це виокремили спільних для обох функцій код в окрему функцію. Користувацькі хуки — це більше домовленість, яка природньо випливає з дизайну хуків, а не особливість функціоналу React.

Чи повинен я починати імена моїх хуків з “use”? Так, будь ласка. Ця домовленість є дуже важливою. Без неї ми не зможемо автоматично перевіряти порушення правил хуків, тому що ми не зможемо визначити, чи містить певна функція виклики хуків.

Чи є однаковим стан двох компонентів, які використовують той самий хук? Ні. Користувацькі хуки — це механізм повторного використання логіки зі станом (наприклад, налаштування підписки і збереження поточного значення), але кожного разу, коли ви використовуєте користувацький хук, увесь стан та ефекти всередині нього є повністю незалежними.

Як користувацький хук отримує власний ізольований стан? Кожен виклик хука отримує ізольований стан. Незважаючи на те, що ми напряму викликаємо useFriendStatus, з точки зору React наш компонент просто викликає useState і useEffect. І як ми дізналися раніше, ми можемо викликати useState та useEffect багато разів в одному компоненті і при цьому вони будуть повністю незалежними.

Порада: Передача інформації між хуками

Оскільки хуки є функціями, ми можемо передавати інформацію між ними.

Щоб продемонструвати це, ми використаємо інший компонент з нашого гіпотетичного прикладу чату. Цей компонент дає можливість обрати отримувача повідомлення і показує, чи є вибраний на даний момент друг у мережі:

const friendList = [
 { id: 1, name: 'Маруся' },
 { id: 2, name: 'Гриць' },
 { id: 3, name: 'Галя' },
];

function ChatRecipientPicker() {
 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1); const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);
 return (
  <>
   <Circle color={isRecipientOnline ? 'green' : 'red'} />   <select
    value={recipientID}
    onChange={e => setRecipientID(Number(e.target.value))}
   >
    {friendList.map(friend => (
     <option key={friend.id} value={friend.id}>
      {friend.name}
     </option>
    ))}
   </select>
  </>
 );
}

Ми зберігаємо поточний ID друга у змінній стану recipientID і оновлюємо її, якщо користувач обирає іншого друга в <select>.

Оскільки виклик хука useState надає нам останнє значення змінної стану recipientID, ми можемо передати його у наш користувацький хук useFriendStatus у якості аргумента:

 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1);
 const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);

Це дозволяє нам дізнатись, чи є наразі обраний друг у мережі. Якщо ми оберемо іншого друга і оновимо змінну стану recipientID, наш хук useFriendStatus відпишеться від попередньо обраного друга і підпишеться на статус щойно обраного.

useYourImagination()

Користувацькі хуки пропонують раніше неможливу у React-компонентах гнучкість використання спільної логіки. Ви можете писати користувацькі хуки, що охоплюють широкий спектр випадків, таких як: обробка форм, анімація, декларативні підписки, таймери і, певно, багато інших про які ми навіть не розглянули. Навіть більше, ви можете створювати хуки настільки ж прості у використанні, як і звичайні функції, які підтримує React.

Спробуйте уникнути додавання абстракції на ранніх етапах. Зараз, коли функціональні компоненти можуть робити більше, цілком можливо, що середній функціональний компонент у вашій кодовій базі стане довшим. Це цілком нормально і не думайте, що ви повинні негайно розділити його на хуки. Але ми також рекомендуємо вам помічати випадки, в яких користувацький хук може приховати складну логіку за простим інтерфейсом чи допоможе розплутати заплутаний компонент.

Наприклад, ви хочете мати складний компонент, що містить багато локальних змінних стану і керується особливим чином. useState не спрощує централізацію логіки оновлення, а тому ви можете захотіти переписати його у вигляді редюсера Redux:

function todosReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'add':
   return [...state, {
    text: action.text,
    completed: false
   }];
  // ... інші дії ...
  default:
   return state;
 }
}

Редюсери дуже зручні для тестування в ізоляції і масштабування для вираження більш складної логіки оновлення. За необхідності ви можете розбити їх на менші за об’ємом редюсери. Однак вам можуть подобатися переваги використання локального стану React або ж ви не хочете встановлювати додаткову бібліотеку.

А що, якби ми могли написати хук useReducer, що дозволяє вам керувати локальним станом нашого компоненту, використовуючи редюсер? Його спрощена версія може виглядати так:

function useReducer(reducer, initialState) {
 const [state, setState] = useState(initialState);

 function dispatch(action) {
  const nextState = reducer(state, action);
  setState(nextState);
 }

 return [state, dispatch];
}

Тепер ми можемо використати цей хук в нашому компоненті і дозволити редюсеру керувати його станом:

function Todos() {
 const [todos, dispatch] = useReducer(todosReducer, []);
 function handleAddClick(text) {
  dispatch({ type: 'add', text });
 }

 // ...
}

Потреба керувати локальним станом складного компонента за допомогою редюсера доволі поширена. Саме тому ми вже додали хук useReducer до React. Ви знайдете його разом з іншими вбудованими хуками у API-довіднику хуків.