Рендер-пропси

Термін “рендер-проп” відноситься до техніки, в якій React-компоненти розділяють між собою один код (функцію) передаючи її через проп.

Компонент з рендер-пропом приймає функцію, яка повертає React-елемент, і викликає її замість реалізації власної рендер-логіки.

<DataProvider render={data => (
 <h1>Привіт {data.target}</h1>
)}/>

Такі бібліотеки, як React Router, Downshift та Formik використовують рендер-пропси.

На цій сторінці ми розглянемо чим рендер-пропси корисні та як їх писати.

Використання рендер-пропсів для наскрізних завдань (Cross-Cutting Concerns)

Компоненти — основа повторного використання коду в React. Але не завжди буває очевидно, як інкапсульовані в одному компоненті стан чи поведінку розділити з іншими компонентами, що їх потребують.

Наприклад, наступний компонент відслідковує позицію курсора миші у веб-додатку:

class MouseTracker extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <p>Поточна позиція курсора миші: ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

По мірі переміщення курсора, компонент виводить його координати (x, y) всередині блоку <p>.

Виникає питання: як ми можемо повторно використати цю ж поведінку в іншому компоненті? Іншими словами, якщо інший компонент потребує знати позицію курсора, чи можемо ми якимось чином інкапсулювати цю поведінку, щоб потім легко використати її в цьому компоненті?

Оскільки компоненти являються базовою одиницею повторного використання коду в React, давайте зробимо невеликий рефакторинг. Виділимо компонент <Mouse>, який інкапсулюватиме поведінку, яку б ми хотіли повторно використовувати в нашому коді.

// Компонент <Mouse> інкапсулює потрібну нам поведінку...
class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/* ...але як вивести щось, окрім тегу <p>? */}
    <p>Поточна позиція курсора миші: ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse />
   </>
  );
 }
}

Тепер компонент <Mouse> інкапсулює в собі всю поведінку, пов’язану з реагуванням на події mousemove та зберіганням позиції (x, y) курсора, але він поки ще не достатньо гнучкий для повторного використання.

Наприклад, скажімо в нас є компонент <Cat>, який рендерить зображення кота, що ганяється за мишкою по екрану. Ми можемо використати проп <Cat mouse={{ x, y }}> для передачі компоненту координати миші, щоб він знав де розмістити зображення на екрані.

Спочатку ви можете спробувати рендерити <Cat> всередині методу render компонента <Mouse>, наприклад так:

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class MouseWithCat extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Ми могли б тут просто замінити тег <p> на компонент <Cat>... але тоді
     нам потрібно було б створювати окремий компонент <MouseWithSomethingElse>
     кожного разу, коли він нам потрібен, тому <MouseWithCat>
     поки що не достатньо гнучкий для повторного використання.
    */}
    <Cat mouse={this.state} />
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <MouseWithCat />
   </div>
  );
 }
}

Цей підхід працюватиме в нашому конкретному випадку, але ми й досі не досягли мети — інкапсуляції поведінки з можливістю повторного використання. Тепер кожен раз, коли нам потрібно отримати позицію курсора миші для різних варіантів, нам прийдеться створювати новий компонент (тобто по суті ще один <MouseWithCat>), який рендерить щось спеціально для цього випадку.

Ось тут нам і знадобиться рендер-проп. Замість явного задавання <Cat> всередині компонента <Mouse> і зміни результату рендеру таким чином, ми можемо передавати компоненту <Mouse> функцію через проп (рендер-проп), яку він використає для динамічного визначення того, що потрібно рендерити.

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Замість статичного декларування того, що рендерить <Mouse>, використовуємо
     проп `render` для динамічного визначення того, що потрібно відрендерити.
    */}
    {this.props.render(this.state)}
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

Тепер замість того, щоб фактично клонувати компонент <Mouse> та жорстко задавати щось інше в його методі render для рішення конкретного випадку, ми надаємо проп render, який <Mouse> може використати для динамічного визначення того, що він рендерить.

Більш конкретно, рендер-проп — це функція, передана як проп, яку компонент використовує, щоб визначити що рендерити.

Ця техніка робить надзвичайно портативною поведінку, яку ми хотіли б використовувати повторно. Для отримання потрібної поведінки ми тепер рендеримо компонент <Mouse> з пропом render, який вказує що відрендерити для поточних координат (x, y) курсора.

Одна цікава річ яку варто відзначити про рендер-пропси полягає в тому, що ви можете реалізувати більшість компонентів вищого порядку (HOC) з використанням звичайного компоненту з рендер-пропом. Наприклад, якщо ви надаєте перевагу HOC withMouse замість компонента <Mouse>, ви могли б легко його створити з використанням звичайного компоненту <Mouse> та рендер-пропу:

// Якщо з певних причин вам дійсно потрібен HOC, ви можете легко
// його створити з використанням звичайного компонента і рендер-пропа!
function withMouse(Component) {
 return class extends React.Component {
  render() {
   return (
    <Mouse render={mouse => (
     <Component {...this.props} mouse={mouse} />
    )}/>
   );
  }
 }
}

Таким чином, використання рендер-пропу дозволяє реалізувати будь-який з наведених вище патернів.

Використання пропсів, відмінних від render

Важливо пам’ятати, що із назви патерну “рендер-пропси” зовсім не слідує, що для його використання ви повинні використовувати проп з ім’ям render. Насправді будь-який проп, який є функцією і використовується компонентом для визначення того, що рендерити, технічно є “рендер-пропом”.

Незважаючи на те, що наведені приклади використовують проп render, ми могли б так само легко використати проп children!

<Mouse children={mouse => (
 <p>Поточна позиція курсора миші: {mouse.x}, {mouse.y}</p>
)}/>

Також запам’ятайте, що проп children не обов’язково повинен бути зазначений у списку «атрибутів» у вашому JSX-елементі. Замість цього, ви можете помістити його прямо всередину елемента!

<Mouse>
 {mouse => (
  <p>Поточна позиція курсора миші: {mouse.x}, {mouse.y}</p>
 )}
</Mouse>

Ви побачите, що ця техніка використовується в API бібліотеки react-motion.

Оскільки ця техніка дещо незвична, то при розробці такого API було б доречно явно вказати в propTypes, що проп children повинен бути функцією.

Mouse.propTypes = {
 children: PropTypes.func.isRequired
};

Застереження

Будьте обережні при використанні рендер-пропсів разом з React.PureComponent

Використання рендер-проп може звести нанівець переваги, що надає React.PureComponent, якщо ви створюєте функцію всередині методу render. Це спричинене тим, що поверхове порівняння пропсів завжди повертатиме false для нових пропсів, а в даному випадку кожен виклик render генеруватиме нове значення для рендер-пропа.

Наприклад, продовжуючи з нашим вищезгаданим компонентом <Mouse>, якби Mouse наслідував React.PureComponent замість React.Component, наш приклад виглядав би наступним чином:

class Mouse extends React.PureComponent {
 // Така ж сама реалізація, як і раніше...
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>

    {/*
     Погано! Значення пропа `render` буде
     різним при кожному рендері.
    */}
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

У цьому прикладі при кожному рендері <MouseTracker>, генерується нова функція в якості значення пропу <Mouse render>, таким чином зводячи нанівець ефект React.PureComponent, який <Mouse> наслідує!

Щоб вирішити цю проблему, ви можете визначити проп як метод екземпляру, наприклад так:

class MouseTracker extends React.Component {
 // Визначаємо метод екземпляру, тепер `this.renderTheCat` завжди
 // посилається на *ту саму* функцію, коли ми використовуємо його в рендері
 renderTheCat(mouse) {
  return <Cat mouse={mouse} />;
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse render={this.renderTheCat} />
   </div>
  );
 }
}

В тих випадках, коли ви не можете статично задати проп (наприклад тому, що вам потрібно замкнути пропси та/або стан компоненту), <Mouse> повинно наслідувати React.Component.